+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Jedną z najważniejszych decyzji przy zakładaniu spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wybór odpowiedniego stanu. Mając do wyboru aż 50 jurysdykcji oraz zważywszy na fakt, iż wiele z nich bije się o palmę pierwszeństwa w ustanowieniu środowiska prawnego przyjaznego przedsiębiorcom, znalezienie odpowiedniego może okazać się sporym utrudnieniem. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie na lidera wyrasta prawodawstwo Nevady, które uczyniło z tego stanu realną alternatywę dla ustanowienia na jego terytorium siedziby przedsiębiorstwa.

Garść informacji

Nevada to stan w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Na północnym zachodzie graniczy z Oregonem, na północnym wschodzie z Idaho, na zachodzie z Kalifornią, na wschodzie zaś z Arizoną i Utah. Nevada jest siódmym stanem pod względem wielkości, a pod względem zaludnienia plasuje się na 32 miejscu. Prawie 3/4 mieszkańców Nevady mieszka w hrabstwie Clark, które obejmuje obszar metropolitalny Las Vegas – Paradise. Stolicą Nevady jest Carson City.

Nie jest tajemnicą, że stan Nevada jest najbardziej znanym i najpopularniejszym ośrodkiem hazardu w USA. Hazard był powszechny już we wczesnych miastach wydobywczych tego stanu. W 1909 r. został jednak zakazany w ramach ogólnokrajowej krucjaty przeciwko gameblingowi. Z powodu Wielkiego Kryzysu Nevada w 1931 r. ponownie dokonała jego legalizacji, co trwa do chwili obecnej.

Już we wczesnych latach 90. XX w. władze Nevady podjęły działania mające na celu wprowadzenie szeregu udogodnień dla podmiotów gospodarczych, poczynając od ułatwienia rejestracji spółki, poprzez zapewnienie silnej anonimowości jej właścicieli, na minimalizacji obciążeń podatkowych kończąc.

Elastyczność i szybkość

Czynności związane z założeniem spółki mogą zająć nie dłużej niż jeden dzień. Z kolei koszty założenia spółki są jednymi z najniższych w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzenia organów spółki mogą się odbywać w dowolnym miejscu, nawet poza granicami USA. Właścicielem spółki może zostać osoba mająca co najmniej 18 lat. Co istotne, może ona przebywać w dowolnym miejscu na świecie.

Anonimowość

Prawodawstwo stanu Nevada umożliwia zachowanie pełnej anonimowości właścicieli spółki. Możliwe jest zatem ustanowienie takiej struktury, która zapewni ochronę danych osobowych wspólników, co w praktyce oznacza brak możliwości ich pozyskania przez podmioty trzecie. Stanowi to interesujące rozwiązanie dla tych, którzy pragną prowadzić aktywność gospodarczą za pośrednictwem amerykańskiego podmiotu, a zarządzanie i nadzór mają być wykonywane niejako z tylnego fotela.

Odpowiedzialność

Właściciele LLC mogą nie ponosić osobistej odpowiedzialności za długi firmy. Wierzyciel nie może więc dochodzić swych praw z majątku prywatnego właściciela spółki (np. z nieruchomości, samochodu, kont bankowych itp.). W konsekwencji sądy w Nevadzie bardzo niechętnie i ostrożnie podchodzą do jakichkolwiek żądań skierowanych do majątku osobistego wspólnika spółki.

Podatki

Jedną z podstawowych korzyści związanych z posiadaniem spółki z siedzibą w Nevadzie jest fakt, że LLC może nie być zobowiązana do zapłaty własnego podatku dochodowego. Innymi słowy, uzyskiwane przez spółkę przychody będą przypisywane jej wspólnikom. Jeśli zatem spółka będzie prowadzić działalność poza USA, to możliwe staje się całkowite wyeliminowanie amerykańskiego podatku dochodowego.

Podsumowując, posiadanie spółki z siedzibą w Nevadzie wiąże się nie tylko z prestiżową lokalizacją, ale przede wszystkim z możliwością skorzystania z liberalnych przepisów faworyzujących podmioty gospodarcze. Jeśli zatem priorytetem jest ograniczenie obowiązków formalnych, wysoka anonimowość oraz niskie zobowiązania podatkowe, to spółka w Nevadzie może okazać się jedną z najatrakcyjniejszych alternatyw.