+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Węgry

Balaton, Dunaj, Budapeszt, Tokaj, a także Liszt i Ferenc Puskas – to przychodzi nam na myśl, gdy pomyślimy o Węgrzech. Okazuje się jednak, że kraj ten może przyciągnąć polskich przedsiębiorców atrakcyjnymi warunkami rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Bez wątpienia położenie geograficzne tego kraju, członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, jak i wiodąca rola Budapesztu jako centrum biznesowego w regionie, są zaletami, które warto rozważyć. Idąc dalej, obecne stosunki Polski z Węgrami nie opierają się tylko na historii, ale też na pogłębiających się więzach gospodarczych. Dla przykładu Polska jest wiodącym eksporterem towarów na Węgry (za Niemcami, Austrią i Chinami). Przyjrzyjmy się zatem cechom węgierskiej gospodarki, które sprawiają, że wielu polskich przedsiębiorców już prowadzi działalność gospodarczą nad Dunajem.

Korzyści z założenia firmy na Węgrzech

Z

Relatywnie szybka i tania rejestracja spółki.

Z

Korzystne warunki odnośnie wspólników
i członków zarządu spółki.

Z

Najniższa stawka CIT w całej Unii Europejskiej.

Z

Ubezpieczenie rozliczane w jednej składce.

Z

W przypadku dywidend brak podatku
u źródła.

Z

Swobodna komunikacja w języku angielskim i niemieckim

Z

Dobre położenie geograficzne, zażyłe więzi polityczno-gospodarcze między Polską,
a Węgrami, pragmatyzm rządu
w Budapeszcie.

Rejestracja spółki na Węgrzech

Myśląc o założeniu spółki na Węgrzech, do wyboru są różne kategorie spółek, m.in.: spółka jawna (węg. közkereseti társaság – Kkt); spółka komandytowa (węg. betéti társaság – Bt), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (węg. korlátolt felelősségű társaság – Kft), spółka akcyjna (węg. részvény társaság – Rt), jednoosobowa działalność gospodarcza (węg. egyéni vállalkozó – Ev).

Warto przy tym podkreślić, że najpopularniejszym typem spółki wybieranej przez zagranicznych przedsiębiorców na Węgrzech, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft). Rejestracja nowej spółki trwa zazwyczaj kilka dni roboczych (tryb uproszczony). Tryb zwykły założenia spółki natomiast może trwać do kilkunastu dni. Co ważne, wniosek dotyczący zarejestrowania spółki musi być dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej. Istnieje opcja wpłaty minimum połowy kapitału zakładowego, jednakże druga połowa musi zostać wpłacona na konto bankowe firmy przed upływem roku.

Niewątpliwym atutem takiej formy działalności gospodarczej, jak spółka Kft, jest brak wymogu mianowania lokalnych wspólników lub członków zarządu. W związku z tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarządzana wyłącznie przez zagranicznych wspólników i członków zarządu spółki. Co równie ważne, za własne zobowiązania spółka Kft jest odpowiedzialna do kwoty majątku spółki. Ponadto wspólnicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie własnymi wkładami pieniężnymi.

Rejestracji spółki może dokonać osoba fizyczna lub prawna. Dokumenty, które są konieczne przy zakładaniu takowej spółki, to m.in.:

  • umowa spółki (nie jest konieczne złożenie aktu notarialnego, niemniej jednak powinna być uwierzytelniona przez węgierskiego adwokata lub radcę prawnego);
  • zaświadczenie o rejestracji spółki zagranicznej (w odpowiednich przypadkach w języku węgierskim, wydane w okresie trzech miesięcy);
  • lista wspólników;
  • zgoda dyrektora, audytora i członków rady nadzorczej na sprawowanie danej funkcji;
  • pełnomocnictwo dla właściwej osoby;
  • wzory podpisów założycieli;
  • oświadczenie o pokryciu wkładów (zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych) i oświadczenie o siedzibie spółki.

Podatki na Węgrzech

firma na WęgrzechStawka podatku PIT wynosi na Węgrzech 15% (tylko dla rezydentów podatkowych od całości uzyskanego dochodu). Nierezydenci uiszczają podatek jedynie od dochodu uzyskanego na Węgrzech. Niemniej jednak, stawka ta jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Warto też odnotować fakt, że Węgry są rzadkim przykładem państwa, gdzie nie spotkamy się z kwotą wolną od podatku. Absolutną cechą wyróżniającą węgierski system fiskalny jest podatek od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Jest to najniższy podatek CIT w Unii Europejskiej i jeden z najniższych na świecie (oczywiście biorąc pod uwagę państwa niebędące rajami podatkowymi). Warto przy tym podkreślić, że stawka 9% obejmuje przedsiębiorców z obrotami do HUF 500 mln (€ 1,68 mln), jednakże w wypadku gdy obroty są wyższe niż podana kwota, podatek należny to 19%, co nie stanowi wyjątkowo radykalnej zmiany. Tak niski podatek, to stanowczy krok w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów – co warto mieć na uwadze. Podstawową wadą węgierskiego systemu podatkowego jest stawka VAT w wysokości 27%. Jednakże rejestracja w celu rozliczenia VAT następuje wraz z założeniem spółki. Pewnym pocieszeniem może być natomiast fakt, że na Węgrzech nie mamy do czynienia z podatkiem u źródła w przypadku dywidend. W dodatku, mając na uwadze opłacenie ubezpieczenia, faktem godnym odnotowania jest to, że przedsiębiorca nie musi rozkładać płatności na kilka instrumentów, natomiast może opłacić wszystko w pojedynczej składce za danego pracownika w wysokości 22%.

Język, kultura i polityka

Fundamentalnym czynnikiem odstraszającym zagranicznych przedsiębiorców od inwestowania na Węgrzech, jest bariera językowa. Niemniej jednak codzienna komunikacja w języku angielskim lub niemieckim jest w zupełności wystarczająca. W dodatku istnieje szereg firm na rynku węgierskim (outsourcing, consulting itp.), które oferują swoje usługi w języku polskim. Niewielka odległość z Polski zachęca do zainwestowania swojego majątku „za miedzą”. Także bliskość kulturowa owocuje zazwyczaj dobrą komunikacją z węgierskimi kontrahentami. Dla przedsiębiorców, rozważających potencjalnie założenie spółki Kft na Węgrzech, ale mających wątpliwości co do poczynań rządu w Budapeszcie, warto zdawać sobie sprawę z jego pragmatyzmu. Przykładem tego może być wyważone stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej, wraz z jednoczesnymi staraniami o zabieganie o dobre relacje z państwami mającymi największe wpływy w Unii Europejskiej. Przeprowadzając reformy podatkowe (takie jak zmniejszenie CIT do 9%) rząd węgierski w ostatnich latach wysłał klarowny sygnał o chęci przyciągnięcia zagranicznych inwestorów nad Balaton, jako remedium na dotkliwe konsekwencje kryzysu gospodarczego na Węgrzech w ostatniej dekadzie.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!