+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Alaska

Alaska to stan-eksklawa, położony w północno-zachodniej części Ameryki Północnej. Powszechnie kojarzy się z zimą, surowymi warunkami życia i bogatymi złożami surowców naturalnych. Obecnie jednak to nie ropa czy gaz skłaniają ludzi do zainteresowania się tym stanem. W ostatnim czasie Alaska oferuje dogodne warunki założenia i prowadzenia spółki limited liability company (LLC).

Prosta i tania rejestracja spółki, jak również niezwykle korzystna polityka podatkowa Alaski, skłaniają coraz większą liczbę przedsiębiorców (zarówno amerykańskich, jak i zagranicznych) do rozważenia założenia spółki w tym stanie. W dłuższej perspektywie przeniesienie działalności na Alaskę może przynieść wysokie oszczędności. Ponadto władze Alaski zapewniają daleko posuniętą dyskrecję odnośnie tożsamości założycieli spółki.

Dla klientów wysoko ceniących sobie prywatność i poszanowanie tajemnicy istnieje rozwiązanie mianowania dyrektora powierniczego, na którego imię będą wystawiane wszelkie dokumenty. To wszystko sprawia, że Alaska cieszy się dobrą reputacją, a przedsiębiorcy mają duże zaufanie do jej władz.

Korzyści z założenia firmy na Alasce

Z

Prosta, tania i relatywnie szybka rejestracja spółki.

Z

Korzystanie z usług lokalnego agenta.

Z

Brak podatku od zarobków i sprzedaży, majątkowego, spadkowego i wypłat z planów emerytalnych.

Z

Brak podatku od osób fizycznych.

Z

Bardzo korzystne warunki podatkowe funkcjonowania spółki LLC dla nierezydentów amerykańskich, których spółka nie generuje dochodów w Stanach Zjednoczonych.

Z

Wysoki poziom dyskrecji i poszanowania prywatności. Możliwość anonimowego procedowania.

Z

Wysoka kultura biznesowa. Chęć przyciągnięcia zagranicznych inwestorów przez władze stanowe.

Rejestracja spółki na Alasce

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące założenia spółki na Alasce zostały uproszczone, proces jej założenia nie jest skomplikowany, jeśli pamięta się o kilku elementach. Po pierwsze, trzeba wybrać nazwę spółki, która musi zawierać frazę limited liability company, LLC lub L.L.C. Nazwa nie może zawierać słów tożsamych z agencjami federalnymi, jak np. FBI. Frazy, co do których istnieją ograniczenia, to np. bank, czy uniwersytet.

Drugim krokiem jest wybór zarejestrowanego na Alasce agenta dla spółki. Podstawowym dokumentem spółki jest akt założycielski (ang. Articles of Organization), który może być dostarczony elektronicznie lub regularną pocztą. Musi ona zawierać nazwę spółki, cel działalności, informacje o metodach zarządzania, jak również nazwę i adres zarejestrowanego agenta. Warto też mieć na uwadze, że istotnym dokumentem jest umowa spółki (ang. Operating Agreement). Określa ona własność i procedury operacyjne spółki. Pomimo, że nie jest to niezbędny dokument wymagany na Alasce, jego przedłożenie jest rekomendowaną dobrą praktyką.

Ustanowienie spółki LLC może przeprowadzić jedna osoba. Okres rejestracji spółki trwa od 10 do 15 dni roboczych. Nazwa spółki może być zarezerwowana do 120 dni. Wymagane jest także zdobycie kodu NAICS, czyli Północnoamerykańskiego systemu klasyfikacji gospodarczej (ang. North American Industry Classification System). Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (ang. employer identification number – EIN). Jest on niezbędny do otwarcia rachunku bankowego w amerykańskim banku, żeby zatrudniać pracowników. Można uzyskać EIN na stronie amerykańskiego urzędu podatkowego (ang. Internal Revenue Service – IRS).

Ostatnim krokiem, który musi być spełniony do 6 miesięcy od rejestracji spółki, jest wypełnienie raportu wstępnego (ang. Initial Report) i przesłanie go elektronicznie lub pocztą. Raport jest bezpłatny. Wraz z tzw. raportem dwuletnim (ang. Biennial Report) zawiera on podstawowe informacje dotyczące spółki.

Podatki na Alasce

Tytułem wstępu warto zaznaczyć, że Alaska jest stanem z niebywale korzystną dla przedsiębiorców polityką fiskalną, wyróżniającą się pozytywnie nawet na tle innych stanów. Po pierwsze, w tym stanie nie istnieje podatek dochodowy od osób fizycznych. Po drugie, spółki LLC nie są postrzegane przez IRS jako płatnicy podatku od osób prawnych.

Co więcej, na Alasce nie występuje podatek od zarobków i sprzedaży (ang. sales tax), jak również majątkowy i spadkowy. Kolejnym udogodnieniem jest brak podatków od wypłat z planów emerytalnych. Cechą, która szczególnie powinna zainteresować polskich przedsiębiorców, jest okoliczność, gdy spółka LLC nie generuje dochodów w Stanach Zjednoczonych, a jej wspólnik nie jest rezydentem amerykańskim. Wtedy zarówno spółka, jak i ów wspólnik nie są objęci podatkami federalnymi.

Natomiast, gdy każdy wspólnik lub członek spółki LLC jest osobą fizyczną, nie są zobowiązani do składania zeznań podatkowych.

Poufność, kultura, język

Jak już wspomniano, Alaska jest stanem wyjątkowo ceniącym prywatność przedsiębiorców. Przepisy w tym stanie umożliwiają przedsiębiorcom zachowanie pełnej anominowości. Dla przykładu, możliwe jest mianowanie dyrektora powierniczego, który zarządzałby spółką. W konsekwencji tożsamość beneficjenta nie jest zamieszczana w publicznych rejestrach.

Ponadto instytucje Alaski nie dzielą się danymi podatników z federalnym urzędem podatkowym, czyli IRS. Wreszcie, żaden z zagranicznych urzędów skarbowych nie otrzymuje informacji od instytucji z Alaski. Gwarantuje to bezpieczeństwo i stabilność interesów, na co szczególną uwagę zwracają władze stanowe. W ten sposób starają się one przyciągnąć inwestorów do tak odległego stanu.

Między innymi dlatego większość formalności można załatwić elektronicznie. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, są niskie koszty rejestracji spółki i dalszego prowadzenia działalności. Minimalne i proste czynności urzędowe to kolejna zachęta dla przedsiębiorców, którzy są traktowani priorytetowo przez urzędników z Alaski. Sama komunikacja, czy to z agentem, czy z instytucjami stanowymi, nie niesie ze sobą żadnych trudności, ponieważ językiem urzędowym jest język angielski. To wszystko razem sprawia, że Alaska jest postrzegana jako bardzo atrakcyjna destynacja biznesowa.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!