+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Czechy

Czechy to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków zainteresowania Polaków. Coraz częściej jednak powyższe stwierdzenie można by odnieść nie do weekendu w Pradze czy Karlovych Varach, a do rejestracji swojej działalności gospodarczej za granicą. Warto zwrócić uwagę na liczne korzyści płynące z działalności na rynku czeskim, niskiego opodatkowania, czy komunikacji z urzędnikami instytucji państwowych. Wśród nich można wymienić stabilność polityczno-gospodarczą wynikającą z członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, niskie koszty pracy, dogodne położenie, w tym dobre połączenie komunikacyjne ze Śląska, niskie bezrobocie i głębokie więzi z Polską. Wszystko to sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców zza granicy decyduje się rozpocząć działalność nad Wełtawą.

Korzyści z założenia firmy w Czechach

Z

Stabilna i prężnie rozwijająca się gospodarka.

Z

Tani i relatywnie prosty sposób rejestracji spółki, niewielki minimalny kapitał zakładowym.

Z

Korzystne warunki dotyczące wspólników, zarządu i założycieli spółki.

Z

Jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej.

Z

Obfita oferta ulg podatkowych, np. na działalność proekologiczną, badania i rozwój.

Z

Faworyzujące warunki odnośnie podatku VAT.

Z

Pro-biznesowe podejście instytucji państwowych.

Z

Silne więzi polityczno-gospodarcze z Polską, dogodne położenie, brak problemów z komunikacją i różnicami kulturowymi dla inwestorów z Polski

Rejestracja spółki w Czechach

Najpopularniejszą i najbardziej korzystną formą działalności gospodarczej dla zagranicznych inwestorów w Czechach jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (cz. společnost z ručením omezením – SRO). Prawie 90% spółek rejestrowanych u naszych południowych sąsiadów, to spółki SRO. Całkowity proces rejestracji spółki SRO trwa od 10 do 21 dni, jednakże od kilku lat czesi dążą do tego, żeby trwało to maksymalnie tydzień.

Spółka SRO wymaga minimalnego kapitału zakładowego. Podobnie jak w Polsce, u naszych południowych sąsiadów spółka SRO może być założona zarówno przez wszystkie osoby fizyczne, jak i prawne. Wymaganymi dokumentami są akt założycielski lub umowa spółki (wraz z koniecznymi podpisami wszystkich założycieli). Konieczną formalnością jest w tym wypadku forma aktu notarialnego.

Elementami, które muszą być zawarte w umowie spółki, są:

  • nazwa spółki,
  • wykaz jej wspólników,
  • dziedzina działalności,
  • adres siedziby (nie jest konieczne aby spółka posiadała stały adres – wystarczy rejestracja na skrzynkę pocztową),
  • kwoty wkładu pojedynczych wspólników, jak i wysokość kapitału zakładowego.

Ponadto ważne jest aby dostarczyć dane osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki. Dla polskich przedsiębiorców jako inwestorów z zagranicy ważnym aspektem jest pamiętanie o dostarczeniu zaświadczeń o niekaralności (zarówno z polskiego rejestru karnego, jak i jego czeskiego odpowiednika). Co więcej, niezbędnym warunkiem jest przedłożenie dokumentu zaświadczającego o braku zaległości podatkowych w Czechach.

Spółka może mieć maksymalnie 50 założycieli. Interesującym zapisem odnośnie spółki SRO jest brak wymogu zatrudnienia wszystkich członków zarządu w takowej spółce. Czeskie prawo nie narzuca konieczności zapłaty z tego tytułu ubezpieczenia społecznego. Dopuszczalną formą zatrudnienia członków zarządu spółki SRO jest podpisanie umowy o pracę. W dodatku, w jednoosobowej spółce, właściciel odpowiada za wszystkie decyzje bez zgromadzenia wspólników i formalności notarialnych.

Podatki w Czechach

firma w CzechachBez przesady można powiedzieć, że czeski system fiskalny sprzyja przedsiębiorcom, a instytucje państwowe starają się nie utrudniać życia spółkom. Podatek CIT jest identyczny jak w Polsce i wynosi 19%. Natomiast podatek od osób fizycznych wynosi 15% lub 22%. Druga stawka obowiązuje osoby fizyczne, których dochód sięgnął więcej niż CZK 1,2 mln (PLN 0,2 mln). W systemie podatkowym naszch południowych sąsiadów interesujący jest szeroki wachlarz ulg podatkowych. Dla przykładu, przychody wynikające z działalności proekologicznej są zwolnione z opodatkowania. Czesi wspierają poprzez ulgi sektor nowych technologii – spółka jest w stanie odliczyć sobie nawet do 100% wydatków, które zostały przeznaczone na badania i rozwój. Największym jednak atutem związanym z czeskimi podatkami jest VAT. Po pierwsze, przy obrocie spółki SRO, który nie przekracza CZK 1 mln rocznie, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji do VAT. Niewątpliwie istotną możliwością, zwłaszcza dla firm transportowych, jest opcja odliczenia VAT i akcyzy od nabytego pojazdu oraz od jego naprawy i części zamiennych dla danego samochodu.

ZUS

Składki i emerytury do opłacenia są wyznaczane w zależności od uzyskanego dochodu. Składki są płacone za miesiąc poprzedni. Wysokość składki emerytalnej to 14,6% uzyskanego dochodu, natomiast składka zdrowotna to 6,75% dochodu. Składka emerytalna nie może być kwotą mniejszą niż CZK 1 972 (PLN 328), natomiast składka zdrowotna musi wynosić przynajmniej CZK 1 823 (PLN 303).

Język, kultura, geografia

Co prawda czeski nie jest popularnym językiem, niemniej jednak komunikację z kontrahentami i instytucjami państwowymi w języku czeskim można powierzyć wyspecjalizowanej firmie (obecne także na rynku polskim). Optymistycznym argumentem jest fakt, że komunikacja po angielsku lub niemiecku, a także w niektórych przypadkach po rosyjsku, w Czechach może zastąpić konieczność komunikowania się w języku gospodarzy. Czeskie rządy konsekwentnie wspierają zagranicznych przedsiębiorców, kusząc ich relatywnie niskimi podatkami, dobrymi perspektywami rozwoju i tworzeniem prostych i transparentnych przepisów prawnych.

Co więcej powszechną praktyką w sprawach skarbowych w Czechach jest zasada domniemanej niewinności podatnika. Także wysokość i dotkliwość kar jest ograniczona, a urzędnicy państwowi skupiają się raczej na korekcie błędów i nieścisłości spółki, zamiast wyszukiwaniem sposobów uprzykrzenia życia podatnikowi. Ponadto istnieje znacząca tolerancja instytucji państwowych w sprawach z zaleganiem z podatkami czy innymi płatnościami.

Ostatnim ważnym czynnikiem, który może zadecydować o wybraniu Czech, jest geografia.Po pierwsze, dogodne położenie między zurbanizowanym Śląskiem, bogatą Bawarią, dynamicznym Wiedniem i rozwijającą się Słowacją stanowią niepodważalny atut tego kraju. Po drugie, dobre połączenia komunikacyjne z Polski, zwłaszcza Śląska, sprzyjają inwestycjom. Po trzecie, Czechy, jako bliski Polsce kraj, mogą wydawać się o wiele atrakcyjniejszą opcją do inwestycji niż odległe, egzotyczne kraje z bardziej skomplikowanymi procedurami.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!