+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Estonia

Republika Estońska to dynamicznie rozwijająca się gospodarka położona między Rosją, Łotwą a Morzem Bałtyckim. Estonia od 2004 roku należy do NATO i Unii Europejskiej. Państwo to jako pierwsze opuściło strefę rublową w 1992 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. Do 2009 roku Estonia rozwijała się bardzo dynamicznie (wzrost PKB nawet dwucyfrowy). Obecnie przypomina bardziej nowoczesne skandynawskie państwo, niż postkomunistyczny kraj we wschodniej Europie. Jednym z tego przejawów było przyjęcie nowej waluty (euro) już w 2011 roku.

Swoją unikalność Estonia zawdzięcza przede wszystkim powszechnej cyfryzacji, umiejętności przyciągania inwestorów zagranicznych, rozwoju licznych startupów, sprawnej biurokracji i pragmatyzmie politycznym. Stabilna kondycja gospodarki, jasne zasady prowadzenia firmy i klimat sprzyjający innowacyjności, sprawiają że Estonia jawi się jako wyjątkowo atrakcyjny kierunek założenia spółki. Co więcej, Estonia wyróżnia się na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej jako państwo z najniższym wskaźnikiem długu publicznego w stosunku do PKB (8% w grudniu 2018, Polska 48%).

Pomimo, że Estonia nie jest rajem podatkowym, to prowadzenie biznesu w tym kraju oparte jest na przejrzystych zasadach i dużym zaufaniu do instytucji publicznych. Efektem tego są korzystne warunki działalności gospodarczej w Estonii.

Korzyści z założenia firmy w Estonii

Z

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z możliwością odroczenia do 10 lat. Brak restrykcji dotyczących obywatelstwa lub miejsca zamieszkania wspólników.

Z

Przyjazny system podatkowy – liniowy podatek od osób fizycznych w wysokości 20%, z ciągłą tendencją malejącą w ostatnich dwu dekadach. Wyższa niż w Polsce kwota wolna od podatku.

Z

CIT w wysokości 20%, jednakże w rzeczywistości efektywna stopa opodatkowania przykładowej spółki wynosi około 8%. Dodatkowo sprawny zwrot VAT.

Z

Brak składek i kontroli ze strony ZUS. Także, jeśli dochód jest uzyskiwany w Polsce ze spółki zarejestrowanej w Estonii.

Z

Wysokie miejsce w rankingach, przyjazna atmosfera przedsiębiorczości, zaufanie do instytucji państwowych, efektywna biurokracja, duży nacisk na innowacyjność. Bliskość geograficzna z Polską.

Rejestracja spółki w Estonii

Rejestracja własnej działalności w Estonii jest stosunkowo tania, począwszy od nabycia karty e-rezydenta, do zarejestrowania spółki – w zależności od kategorii.

Podatki w Estonii

Estoński system fiskalny jest skonstruowany przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach. Ważnym czynnikiem jest brak podwójnego opodatkowania tej samej kwoty. Cechą charakterystyczną estońskiego podatku dochodowego od osób fizycznych jest jego liniowa stawka. Godny uwagi jest fakt, że już drugą dekadę obecna jest tendencja spadkowa stawki PIT. Do 2004 roku było to 26%, w 2006 roku 23% a w 2007 roku 22%. Od 2015 obowiązuje stawka w wysokości 20%. Istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność Estonii pod względem podatkowym jest kwota wolna od podatku. Stan na rok 2019 jest następujący – kwota wolna od podatku to € 6000, w zależności od poziomu rocznego dochodu.

Podobnie jak w wypadku podatku PIT, CIT wynosi 20%. Jednakże, jak wykazał ranking Paying Taxes 2018 (skonstruowany m.in. przez Bank Światowy), efektywna stopa opodatkowania typowej spółki w Estonii wynosi niecałe 8%. Dla porównania wynik dla Polski kształtuje się na poziomie 14,5%. Kolejną różnicą pomiędzy Polską a Estonią jest fakt, że podatek dochodowy jest uiszczany w momencie wypłat dywidendy. W przypadku, jeżeli środki są reinwestowane w rozwój firmy, to podatek nie jest uiszczany od kwoty na to przeznaczanej.

Zwrot podatku VAT trwa do tygodnia roboczego i nie skutkuje inspekcją urzędu skarbowego.

Brak ZUS dla estońskich spółek

Jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za założeniem spółki w Estonii, jest brak płacenia ZUS-u. Biorąc pod uwagę koszty jakie przedsiębiorstwa ponoszą na rzecz ZUS-u, wielu polskich przedsiębiorców, którzy myślą długofalowo, decyduje się na spółkę w Estonii. Rejestracja działalności w Estonii skutkuje brakiem nie tylko płacenia ZUS-u, ale i kontroli z jego strony (nawet w sytuacji gdy polski przedsiębiorca zarabia nad Wisłą).

Kultura, język, mentalność

Estonia jest rozpoznawalną gospodarką w Europie, ze względu na swój liberalizm, praktyczne podejście do przedsiębiorców, a także łatwość prowadzenia biznesu i przyjazną atmosferę. Komunikacja z instytucjami państwowymi może odbywać się w języku angielskim lub rosyjskim. Sprawna komunikacja skutkuje zwiększoną efektywnością co widać po międzynarodowych notowaniach Estonii. Dla przykładu, w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019 Estonia zajęła 16 miejsce (na 190 państw) pod względem łatwości prowadzenia działalności. W kategorii dotyczącej polityki fiskalnej, Estonia zajęła 14 miejsce na świecie. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi fakt, że wiele osób decyduje się zarejestrować działalność w tym kraju. Dla polskich przedsiębiorców Estonia może wydawać się szczególnie atrakcyjna, zważając na bliskość geograficzną i zażyłe relacje w ramach Unii Europejskiej.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!