+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Szkocja

Na pierwszy rzut oka Szkocja dla polskich przedsiębiorców może nie wydawać się atrakcyjnym krajem do przeniesienia działalności gospodarczej. Niemniej jednak Szkocja to całkiem atrakcyjny kierunek inwestycyjny. Wartym podkreślenia jest fakt, że mieszkańcy Szkocji głosowali w referendum z 2016 roku zdecydowanie za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, szkockie referendum niepodległościowe z 2014 roku ujawnia ambicje niezależności kraju. Jednakże, pomimo brexitu, Szkocka Partia Narodowa optuje za pozostaniem w jednolitym rynku gospodarczym Unii Europejskiej. Szkoci konsekwentnie dalej są nastawieni o wiele bardziej proeuropejsko niż Anglicy, co ma także znaczenie dla zagranicznych przedsiębiorców. Skutkuje to tym, że obecnie wraz z exodusem firm na kontynent, prowincjonalna Szkocja rywalizuje z Wielką Brytanią o utrzymanie starych firm i pozyskanie nowych. Z wyżej wymienionych powodów warto poznać zalety założenia spółki w Szkocji.

Korzyści z założenia firmy w Szkocji

Z

Stabilność gospodarcza.

Z

Prosta i szybka rejestracja spółki (dotyczy obu rodzajów spółek).

Z

Dogodne warunki założenia konta bankowego dla spółki.

Z

Niewielki minimalny kapitał zakładowy (w spółce limited).

Z

Spółka SLP nie płaci podatku dochodowego.

Z

Wysoka kwota wolna od podatku.

Z

Łatwa komunikacja z instytucjami państwowymi, kultura przedsiębiorczości, faworyzowanie przedsiębiorców, liczna polska mniejszość.

Spółka limited w Szkocji

Niewątpliwą zaletą spółki limited (szkocki odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest proces jej rejestracji. Spółkę rejestruje się w Companies House, podając niewielką ilość informacji – potrzebne są jedynie nazwa, dziedzina działalności, adres, kapitał zakładowy oraz dane dyrektora i udziałowca. Co istotne, w szkockich spółkach limited, nie spotkamy się z jakimikolwiek restrykcjami odnośnie liczby udziałowców. Jedynym wymogiem w tym względzie przy zakładaniu spółki jest posiadanie co najmniej jednego wspólnika.

Zarówno osoba fizyczna, jak i prawna mogą być udziałowcem w spółce. Potem należy przygotować umowę założycielską oraz statut spółki. Spółka może być założona w ciągu jednego dnia, jednakże czas potrzebny na spełnienie wszystkich formalności może czasami wynosić do 2-3 dni roboczych. Innym dogodnym czynnikiem odnośnie spółki limited jest minimalny kapitał. Obywatele polscy, z racji członkostwa w Unii Europejskiej, posiadają uprzywilejowany status (w stosunku do obywateli państw trzecich), ułatwiający założenie i kontynuowanie działalności. Znaczącym czynnikiem jest też prestiż spółki limited jako marki rozpoznawanej na całym świecie, która świadczy o wiarygodności, estymie i dobrej renomie tego typu brytyjskich spółek.

Spółka SLP w Szkocji

firma w SzkocjiInteresującą opcją jest także szkocka spółka SLP (ang. Scottish Limited Partnership). Z nazwy najbardziej przypomina polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże de facto bliżej jej do spółki komandytowej (pod warunkiem rejestracji komandytariusza i komplementariusza w jurysdykcjach korzystnych podatkowo). Jest to typ spółki cieszący się rosnącą popularnością wśród zagranicznych przedsiębiorców, zwłaszcza pochodzących z Rosji, Ukrainy, Azji Wschodniej i Stanów Zjednoczonych. Od takiej kategorii spółki wymagane jest posiadanie minimum dwóch partnerów (jako osób fizycznych lub prawnych). Najkorzystniejszą opcją jest założenie spółki w jednym z licznych, brytyjskich terytoriów zamorskich jak np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze. W postrzeganiu brytyjskiego fiskusa nie są to raje podatkowe, w związku z tym spółka SLP nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Sama rejestracja spółki SLP nie odbiega aż tak bardzo od założenia spółki limited. Przepisy są przejrzyste, a procedura nie trwa długo. Niezbędną formalnością jest przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości, a także potwierdzenie miejsca zamieszkania w formie rachunku za opłaty (do trzech miesięcy). Poza tym adres założycielski spółki musi być zarejestrowany na szkockiej ziemi. Powyższe wymagania łączą się nierozerwalnie z koniecznością założenia rachunku bankowego. W tym względzie nie ma żadnych ograniczeń co do wybranego banku. Zastrzeżenia może budzić ochrona kont w bankach typu offshore w odległych destynacjach. Niemniej jednak duża ich część nie nawiązała współpracy z OECD, z czego wynika fakt, że banki te nie raportują do krajowych urzędów skarbowych informacji o swoich klientach i ich aktywach.

Podatki w Szkocji

Tytułem wstępu warto odnotować, że Polska i Wielka Brytania podpisały w 2006 roku umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu prowadzenie interesów na wyspach przez polskich przedsiębiorców jest oparte na transparentnych zasadach. Co więcej, kwota wolna od podatku na całym terenie Zjednoczonego Królestwa (a zatem także i w Szkocji) wynosi £ 11 850 (prawie PLN 60 000). Warto również zaznaczyć, że w niedalekiej przyszłości kwota wolna od podatku wzrośnie do £ 12 760 w roku podatkowym 2021/2022 i powyżej £ 13 000 w roku podatkowym 2022/2023.

Podatek od zysków kapitałowych to 18%, natomiast podatek VAT wynosi 17,5%. Ten drugi podatek obowiązuje w wypadku gdy spółka ma większe obroty niż £ 85 000 (PLN 400 000). W przypadku podatku od dywidend przy stawce niższej niż £ 37 400 (PLN 176 000) wynosi on 10%, przy kwotach powyżej wymienionej lecz niższej niż £ 150 000, to 32,5%, a gdy kwota jest wyższa, to 42,5%. Innym ważnym powodem, dla którego warto rozważyć rozpoczęcie aktywności gospodarczej w Szkocji jest fakt, że w wypadku gdy firma nie zatrudnia pracowników podatek należy zapłacić dopiero po okresie 21 miesięcy.

Kultura, instytucje, język

Nie ma prawdopodobnie kraju na świecie, który mógłby kojarzyć się w takim stopniu z tradycją kapitalizmu, jak Zjednoczone Królestwo, w skład którego wchodzi Szkocja. To z Edynburga pochodził Adam Smith, autor „Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Ma to także odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach.

Z danych opublikowanych przez BBC 18 marca 2014 (pół roku przed referendum niepodległościowym) wynikało, że powołując się na OECD, Szkocja będąc niezależnym państwem znalazłaby się na 14 miejscu światowych gospodarek w PKB per capita (jeśli liczyć wartość zasobów naturalnych, takich jak ropa czy gaz). Pomijając jednak aspiracje niektórych Szkotów, w obliczu brexitu zakładanie spółek przez zagranicznych inwestorów nie uległo zmianom. Ułatwiają to transparentne przepisy, kultura faworyzowania przedsiębiorców przez instytucje państwowe i liczne zachęty dla kolejnych inwestorów. Bez wątpienia ułatwieniem jest komunikacja. Język angielski to znaczny atut w przypadku „opcji szkockiej” – zamiast ewentualnej komunikacji w trudniejszych językach, w krajach z porównywalnymi warunkami biznesowymi. Co więcej liczna Polonia nad Tamizą sprawia, że potencjalne pozyskanie kontrahentów może być łatwiejsze.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!