+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Delaware

Delaware to stan położony na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, pomiędzy Pensylwanią a Maryland, w bliskiej odległości Nowego Jorku i Waszyngtonu. Jednakże nie tylko atrakcyjna lokalizacja stanu jest jego cechą charakterystyczną. Także warunki założenia i prowadzenia firmy w Delaware są wyjątkowo korzystne. Tytułem wstępu można dodać, że ze względu na liczne udogodnienia dla przedsiębiorców w Delaware założono już około 850 000 spółek.

Większość firm z listy Fortune500 (500 największych firm na świecie ze względu na wielkość przychodów) ma tam swoją siedzibę. Dominującą formą działalności gospodarczej jest spółka limited liability company (LLC). Oferuje ona najkorzystniejsze warunki dla polskich przedsiębiorców, co czyni ją użyteczną dla wielu działalności.

Korzyści z założenia firmy w Delaware

Z

Dobra renoma i powszechne zainteresowanie przedsiębiorców spółką
w Delaware.

Z

Elastyczne przepisy dotyczące zarządu, wspólników i udziałowców spółki.

Z

Prosta i szybka rejestracja spółki.

Z

Brak wymagań odnośnie kapitału zakładowego.

Z

Całkowita anonimowość przy rejestracji spółki.

Z

W optymalnym przypadku, jedyny wymóg podatkowy w postaci uiszczenia skromnej corocznej opłaty.

Z

Dogodne warunki podatkowe w przypadku nierezydentów amerykańskich, jako jedynych udziałowców spółki, która będąc zarejestrowaną w Delaware nie prowadzi działalności w tym stanie.

Z

0% VAT w stanie Delaware.

Charakterystyka spółek w Delaware

Spółka LLC w stanie Delaware z nazwy pozornie może skojarzyć się z polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże spółka LLC łączy w sobie cechy spółek kapitałowych i osobowych: członkowie spółki są ograniczeni z osobistej odpowiedzialności oraz posiadają transparentność podatkową. Spółka LLC posiada osobowość prawną, która jest niezależna od właścicieli spółki, co skutkuje brakiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Kierownictwo spółki może być sprawowane przez zarząd lub udziałowców. Przychody w tego typu spółce są przypisywane wspólnikom bezpośrednio. W stanie Delaware nie istnieją także żadne wymagania co do minimalnego kapitału spółki LLC. Ponadto brak jest ograniczeń odnoszących się do narodowości lub rezydencji podatkowej założyciela. Niemniej trzeba mieć świadomość, że w przypadku wykonywania działalności finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, czy gier hazardowych online konieczne będzie uzyskanie dodatkowego zezwolenia.

Założona spółka może istnieć bez majątku. Jednakże posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (ang. Employer Identification Number) jest warunkiem niezbędnym do otwarcia rachunku bankowego w amerykańskim banku. W tym wypadku zaistnieje konieczność ujawnienia danych osobistych aplikanta do amerykańskiej agencji podatkowej na szczeblu federalnym (ang. Internal Revenue Service).

Rejestracja spółki w Delaware

firma w DelawareW nawiązaniu do powyższego warto zaznaczyć, że sama rejestracja spółki przeprowadzana jest anonimowo. Skutkuje to sytuacją braku obowiązku ujawniania danych zarządu bądź udziałowców. Takowe dane mogą być ujawnione w wypadku postępowania sądowego bądź egzekucyjnego. Głównym dokumentem potrzebnym do rejestracji spółki jest Akt Ustanowienia Spółki, będący odpowiednikiem umowy założycielskiej w polskiej spółce. Zawiera on, oprócz nazwy i siedziby spółki, także nazwę i adres reprezentanta urzędowego. Adres siedziby spółki może być adresem wirtualnego biura, jednakże musi znajdować się na terenie stanu Delaware, gdyż ów adres będzie zamieszczany na dokumentach firmy oraz danych korespondencyjnych. Spółka może być zarejestrowana w ciągu 24 godzin, jednakże ze względu na przesyłanie dokumentów wymaganych do rejestracji pocztą, sfinalizowanie całej procedury może potrwać do tygodnia.

Podatki w Delaware

Najbardziej interesującą cechą spółki LLC w Delaware jest brak podatków nałożonych na spółkę, która jest zarejestrowana w Delaware, ale nie prowadzi działalności w tym stanie. Co więcej, faktem szczególnie interesującym dla polskich przedsiębiorców jest mechanizm gdy spółka posiada jednego udziałowca, który nie jest rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych i którego spółka nie wykonuje działalności na terenie stanu Delaware. Spełniając te trzy kryteria spółka jest całkowicie zwolniona z płacenia podatków.

W przypadku gdy spółka (spełniając powyższe warunki) nie osiąga żadnych dochodów w Stanach Zjednoczonych, od takiej spółki nie jest wymagane aplikowanie o numer identyfikacji podatkowej, jak również prowadzenia sprawozdawczości fiskalnej. Również podatek VAT w stanie Delaware wynosi 0%. W optymalnym przypadku, który został opisany wyżej, spółka jest zobowiązana jedynie do uiszczenia tzw. franchise tax – bez względu na dochód lub obroty spółki, w kwocie $ 250 raz do roku. Ostatnim istotnym aspektem spółki LLC jest konieczność corocznego przedłużenia aktywności spółki, do czego niezbędne jest otrzymanie potwierdzenia tzw. certificate of good standing.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!