+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Słowacja

Myśląc o Słowacji niewiele osób skojarzy ten kraj z gospodarką i atrakcyjnymi warunkami prowadzenia spółki. Niemniej jednak wiele aspektów ekonomicznych naszego południowego sąsiada skłania coraz większą liczbę polskich przedsiębiorców do rejestracji spółki w tym kraju. Poza członkostwem w NATO i Unii Europejskiej, a także przystąpieniem w 2009 roku do strefy euro, jak również zażyłymi więziami gospodarczymi z Polską, czynią z Bratysławy interesujący kierunek inwestycyjny. Dla przykładu, Polska była trzecim największym partnerem eksportowym i czwartym importowym Słowacji w 2017 roku.

Co więcej dogodne położenie między rynkami polskim, czeskim, austriackim, węgierskim i ukraińskim jest znaczącym atutem. Niewielkie różnice kulturowe, język zrozumiały dla Polaków i przyjazne nastawienie do polskich inwestorów, to tylko niektóre z zalet, które warto wziąć pod uwagę rozważając zagraniczne inwestycje na Słowacji. Dodatkowo prostsze przepisy prawa, niewielkie opłaty za rejestrację spółki, jak i proste rozliczenia na podstawie wspólnej waluty z krajami zachodniej Europy mogą skusić polskich przedsiębiorców. Przyjrzyjmy się zatem bliżej warunkom działalności spółki na Słowacji na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści z założenia firmy na Słowacji

Z

Stabilność i położenie kraju, obecność w strefie euro i dogodne połączenia z Polską.

Z

Tania i stosunkowo prosta procedura założenia spółki SRO. Brak odpowiedzialności dyrektora spółki za jej zobowiązania podatkowe.

Z

Korzystny system podatkowy, wraz z licznymi udogodnieniami, jak wyższy niż w Polsce limit zwolnienia z VAT-u, czy brak podatku od dywidend dla wspólników.

Z

Słowacka spółka SRO może bez zezwoleń nabywać nieruchomości w Polsce.

Z

Kraj bardzo bliski kulturowo Polsce, prosty język i brak większych problemów z komunikacją. Przyjazne nastawienie do inwestorów z Polski.

Rejestracja spółki na Słowacji

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że słowacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności dla zagranicznych inwestorów. Poza tym przepisy rejestracji spółki tego typu są najbardziej transparentne. Spółka spoločnosť s ručením obmezeným (SRO), czyli słowacki odpowiednik sp. z.o.o, może być założona nawet przez jedną osobę. Okres rejestracji spółki trwa od 14 do 21 dni. Od osoby rejestrującej spółkę wymaga się zaświadczenia o niekaralności oraz pełnoletności. Dodatkowo założyciel nie może zalegać z jakimikolwiek podatkami na Słowacji. Konieczne jest podpisanie umowy założycielskiej przez zebranie wspólników.

Umowy muszą być poświadczone przez słowackiego notariusza. Dopiero po otrzymaniu koniecznych dokumentów, spółka jest uprawniona do otwarcia konta bankowego. W przypadku gdy spółka posiada więcej niż jednego dyrektora, warunkiem niezbędnym jest wskazanie sposobu reprezentacji, co w praktyce oznacza sprecyzowanie, czy między dyrektorami wymagane jest współdziałanie, czy też każdy z dyrektorów jest uprawniony do samodzielnej aktywności. Odnosząc się do kosztów założenia spółki SRO należy także wziąć pod uwagę niskie koszty rejestracji.

Ponadto należy do tego doliczyć koszty tłumaczeń i poświadczenia dokumentów, jednakże są to niewielkie kwoty.

Podatki na Słowacji

Niewątpliwym atutem rozpoczęcia działalności na Słowacji jest korzystny system podatkowy. Podatek dochodowy kształtuje się odpowiednio jako 19% i 25%. Wyższa stawka odnosi się do podatników, zarabiających powyżej € 3 300 na miesiąc. Podatek CIT jest wyższy niż w Polsce i wynosi 22%, jednakże występują udogodnienia jak np. niskie stawki rejestracji samochodów, które mogą niwelować różnicę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na podatek VAT. Wynosi on 20%, ale limit zwolnienia z VAT-u wynosi niemalże € 49 700. Kolejnym ważnym aspektem systemu fiskalnego na Słowacji jest brak podatku od dywidendy wypłacanej wspólnikom.

W dodatku osoby fizyczne są objęte stawką podatku od dywidendy w wysokości tylko 7%. Istotnym czynnikiem jest także zwolnienie z odpowiedzialności dyrektora w kwestii zobowiązań spółki. Pod kątem odpowiedzialności podatkowej odpowiedzialność spada na niego w momencie, gdy jego wina umyślna odnośnie niepłacenia podatków zostanie udowodniona. Niemniej jednak taką winę bardzo trudno udowodnić. W rezultacie majątek prywatny dyrektora spółki jest o wiele mniej narażony niż w Polsce.

Geografia, nieruchomości, kultura

Poza wspomnianą wcześniej dogodną lokalizacją samego kraju i bliską odległością Bratysławy od Wiednia, warto także podkreślić dobre połączenia komunikacyjne z Krakowem, Rzeszowem czy aglomeracją śląską. Inną kwestią wyróżniającą spółkę SRO jest fakt, że taka spółka może bez żadnych przeszkód i zezwoleń nabywać nieruchomości w Polsce. Komunikacja z kontrahentami i instytucjami państwowymi na Słowacji, nie powinna stanowić większego problemu w języku polskim i angielskim. Rząd w Bratysławie stara się przyciągnąć zagranicznych inwestorów do inwestycji we wschodniej, gorzej rozwiniętej części kraju. Warto też być świadomym, że niektóre gałęzie gospodarki słowackiej nie są jeszcze dobrze rozwinięte i panuje w nich mała konkurencja.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!