+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Litwa

Litwa kojarzy się nam przede wszystkim ze wspólną historią, literaturą i Wilnem. Ten niewielki kraj sąsiadujący z Polską, może wydawać się jednak perspektywiczny z punktu widzenia warunków założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Członkostwo w Unii Europejskiej, NATO czy przyjęcie euro od 2015 roku świadczą o stabilności gospodarki. Dla polskich przedsiębiorców szczególnie istotne mogą być niższe stawki podatkowe, otwartość na inwestorów, jak i sprawność biurokracji w zakładaniu spółki. Warto też wspomnieć o zaawansowanym i prężnie rozwijającym się sektorze IT. Dodatkowymi atutami mogą być rozbudowany handel z Rosją i Białorusią, znaczące wpływy Polonii w tym kraju i potencjalna możliwość komunikacji z niektórymi partnerami w języku polskim. Wszystko to sprawia, że nasz północno-wschodni sąsiad może wydać się atrakcyjną destynacją do założenia spółki.

Korzyści z założenia firmy na Litwie

Z

Łatwość, niska cena i krótki czas założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z

Jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej (15% zarówno PIT i CIT); efektywna stawka podatku CIT to niecałe 6%.

Z

Korzystne prawo podatkowe od dywidend za inwestycje zagraniczne.

Z

W wypadku małego przedsiębiorstwa podatek CIT wynosi 5%.

Z

Możliwość inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych, z możliwością dofinansowania ze strony Unii Europejskiej.

Z

Niższe w porównaniu do Polski koszty ubezpieczeń społecznych.

Z

Praktycznie darmowe założenie konta w banku i uzyskanie podpisu elektronicznego.

Z

Bliskość geograficzna i kulturowa, rozbudowana sieć kontaktów między Polską a Litwą, znaczące wpływy Polonii na Litwie, potencjalna możliwość komunikacji w języku polskim, członkostwo w Unii Europejskiej, dołączenie do strefy euro i NATO.

Rejestracja spółki na Litwie

Na wstępie warto zaznaczyć, że najpopularniejszą formą działalności gospodarczej na Litwie, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. Uzdrowi akcinė bendrovė – UAB). Członkostwo Litwy w Unii Europejskiej powoduje, że nie ma żadnych barier dla polskich przedsiębiorców w zakładaniu spółki na Litwie. Do rejestracji spółki UAB wystarczy jedna osoba, chociaż liczba udziałowców może sięgnąć maksymalnie do 250 osób. Niewątpliwym atutem tego typu spółki są niskie koszty rejestracji.

W ogólnym zarysie założenie spółki w rejestrze handlowym, wraz z wypełnieniem formalności w stosunku do urzędu skarbowego, trwa około 3 dni. Zarejestrowanie nazwy spółki trwa 1 dzień. Warto też podkreślić, że nazwa spółki UAB musi być komplementarna z wymogami języka litewskiego. Niemniej jednak założenie konta w banku, jak i otrzymanie podpisu elektronicznego, jest praktycznie darmowe. Ponadto właściciel spółki może być jednocześnie zatrudnionym i dyrektorem, dzięki czemu można znacznie zredukować należności podatkowe.

Podatki na Litwie

Faktem wartym podkreślenia są podatki na Litwie, które należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Stawka PIT wynosi 15%. Niemniej jednak dochody z handlu oraz usług niemających związku z pracą intelektualną są objęte faworyzowaną stawką w wysokości 5%. CIT także wynosi 15% i pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Kluczową informacją jest to, że w przybliżeniu efektywna stawka podatku CIT na Litwie wynosi niecałe 6%, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność litewskiego systemu fiskalnego. Wynika to z klasyfikacji spółki w zależności od jej struktury i rozmiaru.

Pierwsza kategoria spółek to małe przedsiębiorstwa, czyli takie które średnio zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a także nie przekraczają rocznego obrotu w wysokości € 300 000. Podlegają one stawce CIT w wysokości 5%. W przypadku większych przedsiębiorstw, rozpoczęcie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej jest zdeterminowane ulgą podatkową, np. w Kłajpedzie gdzie podatek CIT przez okres pierwszych 6 lat nie obowiązuje. Następnie, przez okres kolejnej dekady działalności spółki, jest on zredukowany o połowę, ze stawki standardowej do 7,5%. Wymogiem dla takiej spółki jest zatrudnianie powyżej 20 pracowników, wraz z inwestycjami na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w kwocie minimalnej € 100 000. W dodatku, dzięki inwestycjom w specjalnej strefie ekonomicznej w Kłajpedzie, przedsiębiorca jest uprawniony do ubiegania się o specjalne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowym aspektem, nad którym warto się zastanowić, jest opodatkowanie dywidend. Wypłacanie ich nierezydentom przez litewskie spółki opodatkowane jest u źródła w wysokości 15%. Jeżeli natomiast spółka litewska wypłaca dywidendę podmiotowi zza granicy, (który kontroluje przez rok przynajmniej 10% udziałów z prawem do głosu) nie podlega obowiązkowi podatkowemu. Jedyną sytuacją, gdy podatek może być zastosowany, jest powiązanie lub zarejestrowanie spółki zagranicznej (beneficjenta dywidendy) w kraju o korzystnym systemie podatkowym. Kolejnym znaczącym aspektem, dla przedsiębiorcy rozważającego posiadanie spółki na Litwie, jest brak akcyzy (jak również innych podatków) w przypadku nabycia samochodów firmowych.

firma na Litwie

Ubezpieczenie

Niewątpliwym udogodnieniem w prowadzeniu działalności na Litwie jest ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ktore pracodawca opłaca jako jedną składkę. Stawka uiszczana przez pracownika wynosi razem 9% wynagrodzenia brutto, z czego 6% to składka zdrowotna, a 3% to składka społeczna.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!