+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Rumunia

Rumunia przez wiele lat po upadku komunizmu kojarzyła się z niskim poziomem rozwoju gospodarczego, zdewastowanym ekonomicznie krajem po pomysłach Ceaușescu, korupcją i nieskutecznym systemem fiskalnym. Na szczęście ten obraz należy już do przeszłości i choć wiele jest jeszcze do zrobienia przez decydentów i biznesmenów w Rumunii, to warto pochylić się nad obecną kondycją ekonomiczną kraju i korzystnymi warunkami założenia tam działalności gospodarczej. Na przykład w 2016 roku Rumunia ex aequo z Irlandią była najszybciej rozwijającym się państwem w Unii Europejskiej, a stopa bezrobocia na początku 2017 roku wynosiła 5,4%.

Na szersze omówienie z pewnością zasługuje reforma systemu podatkowego, dzięki czemu rząd w Bukareszcie stara się przyciągnąć zagraniczne inwestycje. Pod uwagę wziąć także należy niewielką biurokrację, niską cenę i krótki czas rejestracji spółki w Rumunii. Co więcej, w wielu branżach konkurencja nie jest tak rozwinięta jak w Polsce, a wykwalifikowana siła robocza jest tańsza nad Dunajem niż nad Wisłą, co może stanowić zachętę dla polskich przedsiębiorców. Bez wątpienia jest to kierunek ciekawy i rokujący pozytywne oczekiwania w przyszłości.

Korzyści z założenia firmy w Rumunii

Z

Dynamiczny rozwój gospodarczy.

Z

Mała konkurencja w niektórych branżach.

Z

Bardzo niskie podatki w połączeniu z ulgami dla przedsiębiorców z branży technologicznej.

Z

Niskie koszty, krótki okres i prosta procedura zarejestrowania spółki.

Z

Możliwość łatwego nabycia rezydentury podatkowej jako aktywny przedsiębiorca w tym kraju.

Rejestracja spółki w Rumunii

Na wstępie warto zaznaczyć, że najpopularniejszą formą działalności gospodarczej w Rumunii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (rum. Societate cu raspundere limitată – SRL). Okres rejestracji spółki SRL wynosi w przybliżeniu 5 dni. 50% kapitału zakładowego trzeba wpłacić w całości podczas procedury rejestracji, a całość w momencie rejestracji. Na kwotę rejestracji spółki składają się rezerwacja nazwy spółki, rejestracja spółki w rejestrze sądowym, jak również dodatkowe formalności. Istotnym czynnikiem jest brak opłat za wpłacenie kapitału do banku, rejestracja spółki odnośnie podatku VAT, a także przedłożenie umów z pracownikami w ewidencji urzędowej.

W celu założenia spółki należy przedłożyć wymienione dokumenty:

  • poświadczony notarialnie akt założycielski,
  • deklaracja wspólników spółki,
  • uprawomocnienie zarządcy spółki wraz z dowodami osobistymi przetłumaczone na język rumuński.

Spółka może być utworzona przez jednego wspólnika, aczkolwiek ich liczba może sięgnąć 50. W sytuacji gdy założenie spółki następuje przez jednego wspólnika, owa osoba fizyczna lub prawna może być jedynym udziałowcem w tylko jednej firmie, a spółka posiadająca tylko jednego udziałowca sama ma zakaz bycia wyłącznym udziałowcem w innej spółce.

Podatki w Rumunii

Po reformach z ostatnich lat rumuński system podatkowy może być postrzegany jako swoisty ewenement w Unii Europejskiej. Podatek od osób fizycznych w ostatnich latach był konsekwentnie obniżany ze stawki 16% do 10%. Interesującym zabiegiem rządu w Bukareszcie było zwolnienie z podatku dochodowego pracowników niepełnosprawnych i programistów. Biorąc pod uwagę, że Rumunia posiada trzeci w Unii Europejskiej najwyższy odsetek kobiet pracujących w branży informacji i komunikacji (ICT), jest to bardzo ciekawy instrument do stymulacji rozwoju tego sektora gospodarki.

Ponadto w ostatnich latach znacząco podwyższono kwotę wolną od podatku (w przybliżeniu wynosi ona prawie PLN 9 000). Najbardziej atrakcyjną cechą rumuńskiego systemu fiskalnego jest podatek od osób prawnych. Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 16% (jedna z najniższych stawek w Unii Europejskiej). Jednakże mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na opodatkowanie stawką 1% lub 3%. Jeśli w spółce zatrudnionych jest mniej niż 10 pracowników obowiązująca stawka wynosi 3%, w przypadku natomiast, gdy zatrudniony jest jeden pracownik, to 1%.

Według rumuńskiego prawa aby spółka mogła być uznana za mikroprzedsiębiorstwo jej obrót handlowy musi być mniejszy niż € 500 000 (konsekwentnie podwyższany – do 2017 roku było to € 100 000). Spółki z branży technologicznej są zwolnione z podatków od zysków inwestowanych w badania i rozwój (R&D). Ponadto podatek dochodowy związany z aktywnością na rynku kryptowalut wynosi 10%, podatek od dywidendy jest równy 5%, nie ma podatku od wniesionego kapitału w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartym odnotowania jest fakt, że w odniesieniu do naliczania składek społecznych i składki zdrowotnej, przedsiębiorca w Rumunii sam określa miesięczną podstawę (od 35% do 500% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto).

Geografia, język, reformy

Rumunia, jako kraj położony blisko Polski, może stanowić atrakcyjny cel do prowadzenia biznesu. Polskę i Rumunię łączy rozbudowana siatka połączeń lotniczych. Pomimo, że język rumuński nie jest popularny, urzędy umożliwiają komunikowanie się w języku angielskim. To właśnie systemy anglosaskie stanowiły wzór dla rumuńskich zmian podatkowych. Pomimo sceptycznego podejścia do reform ze strony Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rumuńska gospodarka rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Obecnie, na skutek obniżek podatków, jest liderem wzrostu PKB na tle całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony, zwalczanie korupcji przynosi umiarkowane rezultaty, a sam kraj jeszcze nie jest członkiem strefy Schengen. Mimo to, w długofalowej perspektywie, nie sposób zlekceważyć możliwości założenia spółki w Rumunii.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!