+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Wielka Brytania

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to jedna z największych gospodarek świata, członek G20, NATO i Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej na wyspach cechuje stabilność, korzystne warunki zakładania firmy, dynamizm społeczeństwa i wysoka kultura prawna. Jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, z olbrzymią tradycją przedsiębiorczości, co skutkuje transparentnością przepisów prawnych, wsparciem w postaci ulg dla nowych przedsiębiorców i korzystną polityką fiskalną. Co więcej na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, podpisaną w 2006 roku, prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii opiera się na przewidywalnych i stabilnych przepisach.

Korzyści z założenia firmy w Anglii

Z

Szybka i prosta rejestracja spółki na dogodnych warunkach (24 godziny, możliwość rejestracji online)

Z

Korzystna polityka fiskalna – kwota wolna od podatku to obecnie £ 11 850 (prawie PLN 60 000) i przewidywalny jej wzrost w następnych latach. Podatek dochodowy to 19% bez względu na dochody, który w 2020 ma być zredukowany do 17%

Z

Niskie koszty prowadzenia działalności

Z

Dogodne warunki dotyczące zadłużenia spółki

Z

Możliwość uzyskania praw do brytyjskiej emerytury i ubezpieczenia, po przekroczeniu stosunkowo niskiego progu zarobków

Z

Wysoka kultura prawno-biznesowa, olbrzymia tradycja przedsiębiorczości, rosnąca transparentność przepisów, powszechność języka angielskiego, faworyzowanie przedsiębiorców przez prawo w sporach z instytucjami państwowymi, rozbudowane kontakty między Polską a Wielką Brytanią, bliskość geograficzna i kulturowa, rosnące zaufanie do instytucji państwa brytyjskiego (nawet w obliczu brexitu)

Rejestracja spółki w Anglii

Najkorzystniejszą formą założenia działalności w Anglii jest spółka limited. Jest to najpowszechniejsza, a zarazem najbardziej prestiżowa kategoria spółki nad Tamizą. Podstawową zaletą założenia nowej spółki jest czas. Rejestrację spółki można przeprowadzić w 24 godziny. Reszta formalności, związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosi średnio do tygodnia. Na podstawie raportu Banku Światowego „Doing Business” z roku 2017, koszt założenia spółki limited jako procent dochodu na mieszkańca wynosi odpowiednio 12,1% (Polska) i 0,1% (Wielka Brytania). Idąc dalej, minimalny kapitał do założenia spółki jako procent dochodu na mieszkańca wynosi 10,9% dla Polski i 0,0% dla Wielkiej Brytanii. Doceniając aktywność naszych klientów chcielibyśmy podkreślić, że spółka limited w Wielkiej Brytanii może być zarejestrowana przez każdego, bez względu na miejsce zamieszkania (dla obywateli polskich koresponduje kategoria obywateli Unii Europejskiej). Spółka limited może być zarejestrowana przez jedną osobę, która naturalnie staje się 100% udziałowcem w danej spółce i zostaje dyrektorem. W jednej spółce można mianować maksymalnie do trzech dyrektorów. Sama rejestracja może być przeprowadzona przez internet, a kwotę za rejestrację można uiścić kartą kredytową, kartą debetową, przez PayPal lub przelewem na konto Companies House.

Warto przy tym podkreślić, że nie występuje maksymalna kwota do jakiej udziałowcy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność. Najczęściej małe przedsiębiorstwa deklarują niewielki kapitał zakładowy.

Podatki w Wielkiej Brytanii

Niewątpliwie fundamentalną zaletą założenia spółki w Wielkiej Brytanii jest faworyzująca przedsiębiorców polityka fiskalna. Po pierwsze, kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi £ 11 850 (prawie PLN 60 000). Po drugie, przewidywalnie kwota wolna od podatku może wzrosnąć do £ 12 760 w roku podatkowym 2021/2022 i powyżej £ 13 000 w roku podatkowym 2022/2023. Podatek od osób prawnych (CIT) obecnie wynosi 19% dla wszystkich przedsiębiorstw – bez względu na dochód. Jednakże, coś o czym warto wspomnieć jest redukcja podatku od osób prawnych do 17% w 2020. Sprawi to, że spośród państw członkowskich G20 (20 największych gospodarek świata), Zjednoczone Królestwo stanie się państwem o najniższym podatku od osób prawnych na świecie. Obowiązkiem w stosunku do instytucji fiskalnych Wielkiej Brytanii jest konieczność złożenia tzw. Annual return (roczny raport o kondycji firmy i potencjalnych zmianach strukturalnych). Do tego należy dodać warunek przedłożenia rocznego rozliczenia podatkowego i wymóg rejestracji VAT i rozliczeń VAT (obowiązujących tylko w przypadku obrotów powyżej £ 85 000.

Emerytura, ubezpieczenie i koszty

Kolejną zaletą posiadania spółki limited jest uprawnienie do brytyjskiej emerytury i ubezpieczenia (które dopuszcza także możliwość leczenia w Polsce). Wystarczy, że roczne zarobki będą wyższe niż £ 5 376. Jest to tzw. Lower earnings limit. Dodatkowo, trzeba mieć na uwadze koszty bieżące prowadzenia działalności spółki limited. Zazwyczaj koszty sprowadzają się do pakietu księgowego, który zawiera usługę wirtualnego biura, przedstawicielstwa przed instytucjami Wielkiej Brytanii, archiwizacji faktur, przygotowywania dokumentacji odnośnie rozliczeń itd.

Następnym znaczącym udogodnieniem dotyczącym spółki limited jest obsługa długu. Przed rozpoczęciem działalności w kraju Shakespeare’a warto sobie uświadomić, że ani dyrektorzy, ani udziałowcy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za długi przez nią zaciągnięte. Biorąc pod uwagę fakt, że w momencie udzielenia spółce kredytu przez bank bierze on na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko z tym związane – spółka limited jest rozwiązaniem coraz bardziej docenianym przez wielu przedsiębiorców. Jedyną niepisaną regułą, której warto być świadomym jest fakt, że dopóki działalność spółki pozostaje w zgodzie z wymogami prawa, bezpieczeństwo majątku jest zagwarantowane prawnie.

Kultura, prestiż i tradycja

Niemniej jednak istotnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii jest fakt, że długowiekowa tradycja wolności gospodarczej, obfita kultura przedsiębiorczości, przyjazne nastawienie i faworyzowanie przedsiębiorców przez instytucje brytyjskie (także sądy), wraz ze stabilnością gospodarczą Albionu, przyczyniły się do niezwykle korzystnych warunków działalności spółki w tym kraju. Często jest to pomijany czynnik, jednakże kultura biznesowo-prawna sprzyja łatwości prowadzenia działalności, efektywności przedsiębiorstwa i zaufaniu pomiędzy instytucjami państwowymi a przedsiębiorcami. Wreszcie, zażyłe więzi społeczno-polityczne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, Polonia na Wyspach, bliskość kulturowa i powszechność języka angielskiego sprawiają, że założenie spółki limited w Wielkiej Brytanii może okazać się rozwiązaniem o wiele lepszym, niż założenie spółki w krajach odległych geograficznie i kulturowo od Europy.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!